Home > KATSUKAISHU YORI ABARE SHISHI

KATSUKAISHU YORI ABARE SHISHI

原題
勝海舟よりあばれ獅子
Original Title
Katsukaishu yori Abare Shishi
Production Year
1953
Running Time
98min
Genre
/ / / /
Color
Black & white
Director
Cast
Tsumasaburo BANDO
Isuzu YAMADA
Yataro KITAGAMI
Ryunosuke TSUKIGATA

Introduction
The turbulent life of Kaishu Katsu, the founder of the Japanese navy, and his relationship with his father.