Home > KOTOSHI NO KOI

KOTOSHI NO KOI

原題
今年の恋
Original Title
Kotoshi no koi
Production Year
1962
Running Time
82min
Genre
Color
Black & white
Director
Cast
Masakazu TAMURA
Mariko OKADA
Ryuji ISHII
Teruo YOSHIDA

Introduction
Hikaru and Ichiro are close friends in high school. Hikaru's elder brother Tadashi fell in love with Ichiro's elder sister, Mikako at first sight. Although she gave the cold shoulder to Tadashi, she gradually became fond of Tadashi.