Home > Otoko no tugunai

Otoko no tugunai

原題
男の償い
Original Title
Otoko no tugunai
Production Year
1937
Running Time
140min
Genre
Color
Black & white
Director
Cast
Shin SABURI
Kinuyo TANAKA
Michiko KUWANO
Mitsuko YOSHIKAWA

Synopsis
A wicked Takeshi deceived a woman who loved his brother Shigeru and took her money. Since then the situation becomes serious.